Reseförsäkring

Reseförsäkring PLUS hos Solid Försäkringar är ett komplement till din hemförsäkring och gäller för resor med max 45 dagars reslängd. Försäkringen ger dig ett skydd utöver det vanliga om något oförutsett skulle inträffa på din resa.

Priser
Kostnaden för försäkringen beräknas på var i världen du ska åka samt hur länge. Kontakta oss på info@incatours.se för mer information.

Larmjänst dygnet runt
Behöver du akut hjälp utomlands ringer du Solid försäkringars svensktalande larmtjänst SOS larmcentral: +46 42 450 33 60.

Resestartskydd för ut- och hemresa
Om du blir försenad eller missar flyget kan du få ersättning för kostnader för att ansluta dig till resan eller för att avboka.

Förseningsersättning
Är flyget försenat får du ersättning redan efter 2 h. Du får även ersättning för kostnader för anslutning, kost och logi.

Vägassistans
Om din bil går sönder på väg till eller från flygplatsen får du hjälp direkt på plats och/ eller bärgning till verkstad. Du får även ersättning för kostnader för att ta dig fram i tid om reparationen tar för lång tid.

Självriskskydd
Du får ersättning för självrisken i din hem- eller hyrbils- eller bilförsäkring för skada som ersätts av någon av dessa. Om kostnaderna understiger självrisken får du istället ersättning för dessa.

Bagageförsening
Är bagaget försenat får du ersättning redan efter 6 h. Ersättning utgår även för hyra av likvärdig dyk-, golf- eller skidutrustning som försenats eller skadats.

Hemresegaranti
Du får en ny flygbiljett om du inte kan resa hem p g a att myndighet förbjuder ett flygbolags hela flygverksamhet eller konkurs.

Återbetalning av resekostnader
Du får ersättning för förlorade resdagar p g a akut sjukdom/olycka, inläggning på sjukhus eller om du måste avstå från den aktivitet som var resans huvudsakliga ändamål. Varar reseavbrottet mer än halva resan utgår ersättning för mellanskillnaden mellan ersatta dagar och den förstörda resans pris.

Återbetalning av aktivitetskostnader
Om du får ersättning för förlorade resdagar kan du även få ersättning för eventuell outnyttjad del av greenfee, liftkort eller annan förutbetald aktivitetskostnad (t. ex kursavgift, utflyktsavgift eller biljettkostnad).

Bra att veta
Reseförsäkring PLUS vänder sig till dig som redan har en hemförsäkring men som vill ha ett utökat skydd på din resa. Skyddet gäller för resor som pågår i max 45 dagar.

För fullständiga villkor klicka här.

Vid skada
För akut hjälp på plats, ring SOS Larmcentral +46 (0)42 450 33 60.
När resan är avslutad, kontakta SOLID Försäkringar för att göra skadeanmälan

Solid Försäkringar
Telefon: 013-131313
Mail: kunder@solidab.se